Diversen - Oplevering website
overzicht Diversen.
naar rijkshbs-lied.

Zie ook tekst in kader links, onder de foto.

 

Oplevering website

 

Venlo, 22 april 2007

 

"Beschouw een website als een huis; ook daar is na de oplevering altijd onderhoud aan nodig"

 

Het is 2002.

Het begint met een website over mijn eigen klas A5 1962-1963.

Doel: een reünie die plaatsvond op 12 oktober 2003.

In 2005 groeide mijn interesse uit tot de gehele periode 1880 (start RHBS) tot 1968 (einde RHBS door Mammoetwet).

Zo'n tweeëneenhalf jaar, vrijwel dagelijks een aantal uren, was ik bezig met de website. Een website die groeide en groeide.

 

De geschiedenis van de school kwam aan bod aan de hand van de diverse directeuren die onze school kende, het Rijks-incident, zelfs voor leerlingen uit de oorlogsjaren vaak onbekend, kwam aan bod

 

Het gebouw kreeg ruime aandacht: bouwplannen, de architect, bouw, aanbouw in 1914, verbouwing tot appartementencomplex en foto's van ons gebouw anno 2006.

 

De leraren, zij vormen een wezenlijk onderdeel van de website. Dankzij de vele foto's van 1905 tot 1968, zijn al onze docenten weer gaan leven in onze herinneringen. De foto van de maand brengt ons al die markante figuren weer  'levensgroot' in beeld. Ieder van ons weet een boek vol te vertellen over zijn/haar belevenissen met de diverse docenten. Op de website hebben we veel van onze docenten weer hun jubilea zien vieren en afscheid zien nemen en waren bij de <in memoriams> weer even in gedachten bij hem/haar.

 

Dr. Vrijling, directeur van 1946 tot 1963, was voor de meesten van ons zijn/haar directeur. Hij verdiende het om een eigen menukeuze te krijgen die een mooi beeld geeft van Vrijling als docent, directeur en collega. Nagenoeg alle leerlingen hebben goede herinneringen aan hem.

 

Maar ook onze mede-leerlingen kwamen ruimschoots aan bod; velen stuurden hun levensloop, en groot aantal stuurde foto's. De menukeuze <klassenfoto's> bevat daardoor zo'n 125 klassenfoto's van vlak na de oorlog tot 1968, veelal voorzien van namen.

 

Die namen begonnen een eigen leven te leiden; zodoende ben ik eindeloos op zoek gegaan naar leerlingen, m.n. uit de periode 1955-1960. maar ook kwam er een aantal leerlingen van vóór 1955 op de lijst van opgespoorden. In totaal kwamen er na honderden en honderden telefoontjes zo'n 350 leerlingen op de 'opgespoorden-lijst'. Bijna allen heb ik persoonlijk aan de lijn gehad.

Erg waardevol voor mij is de wetenschap, dat de nodige oude vriendschappen uit vervlogen tijden weer zijn opgehaald. Emailtjes vlogen heen en weer de hele wereld over, de telefoontjes tussen de diverse opgespoorden waren talloos en een aantal heeft al weer persoonlijke contacten gehad. Ik heb hier hartverwarmende reacties over gehad!

 

Trouwens, mijn emailbox liep dagelijks over van de vele, vele emailtjes die ik heb mogen ontvangen. Een aantal van die emailtjes zijn geplaatst bij <emailreacties>. Ook van het <gastenboek> werd goed gebruik gemaakt en telt nu zo'n 70 berichten. Bij nagenoeg al die berichten heb ik van de afzender een foto uit de HBS-tijd geplaatst.

 

Nu ik zo bezig ben met de afsluiting van misschien wel zo'n 4000 uur werk, krijg ik toch wel een kleine prop in mijn keel. Voor mijn gevoel is de website echter 'klaar', maar zal als digitaal monument gewoon op het web toegankelijk blijven voor iedereen die nog eens terug wil gaan naar zijn/haar HBS-tijd op ónze RijksHBS!

 

Mochten er echter nog krantenartikelen, klassenfoto's of levenslopen worden toegezonden, dan zal ik die ook de komende tijd zeker nog plaatsen!!!!!

 

Ook zal ik de komende tijd, zij het beperkt, doorgaan met het opsporen van RHBS-tijdgenoten.

 

Het is nog steeds de bedoeling om in 2008 een reünie te organiseren voor de 'startjaargangen' 1955 t/m 1960.

Dus: zie je bij <klassenfoto's> nog ontbrekende namen of personen die nog niet zijn opgespoord: GEEF ZE SVP EVEN DOOR!!!!!!

Ik zal jullie over die reünie voor het eerst berichten rond oktober/november 2007. De datum van die reünie zal ergens in oktober/november 2008 komen te liggen!!!

 

Het bloed kruipt......... etc.

Sinds twee maanden ben ik volop bezig met een website over de Roermondsestraat/stukje Tegelseweg, waarbij we met een paar man bezig zijn om bij ieder huis de bewoners uit de jaren 1940-1970 te plaatsen.

En ja hoor....... ook onze tekenleraar 'Corrie' heeft met zijn gezin op de Roermondsestraat gewoond. Zijn zoon Jan levert voor die website nog veel namen aan uit de vooroorlogse en oorlogstijd. Jan slaagde op onze Rijks in 1945. Trouwens, als het goed is, komt er op de RHBS-website over enige tijd nog een bijdrage van Jan.

De meesten van jullie kwamen echter niet van 'Boête de Paort', maar zullen toch van een aantal menukeuzes kunnen genieten.

Ga naar: www.roermondsepoort.nl en klik aldaar op de menukeuze <venlo-series>. De dan zichtbare menukeuzes laten ansichtkaarten zien van Venlo uit vroegere tijden. Klik ook op de menukeueze <FOTO-ALBUMS> en ga in gedachten weer even terug naar het Sportfondsenbad. Mochten jullie voor déze website nog leuk materiaal hebben: ik houd me sterk aanbevolen!

 

Met bedanken vergeet je waarschijnlijk een aantal mensen, maar toch:

 

Sef Lamberts bedankt voor je hartelijke, niet te stuiten, informatieve emailtjes en materiaal.

Helga Joosten-Peerlings en Ini Engels-Cornet overviel ik met vragen over ontbrekende namen: bedankt voor de waslijst aan aanvullingen.

Al degenen die gehoor hebben gegegeven aan mijn oproep om hun  'levensloop' te schrijven: besef dat dat een van de best gelezen rubrieken is. Bedankt voor de moeite!

De kinderen Vrijling, Kneepkens en Cornelisse die materiaal hebben aangeleverd uit de (foto)archieven van hun vader: geweldig bedankt voor jullie hartelijke en spontane medewerking!

Al degenen (en dat zijn er zeer velen) die materiaal/foto's hebben opgestuurd: bedankt!

Zonder jullie foto's waren er beslist veel minder persoonlijke herinneringen.

Al degenen die mij bombardeerden met emailtjes vol complimenten en hartelijke opmerkingen: ik zou liegen als ik zou zeggen, dat ik dat niet bijzonder fijn vond!

Bedankt!!

 

Tenslotte:

Ik weet, dat jullie allen zeer hebben genoten van het 'Digitaal Monument', maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat ik dat natuurlijk ook heb gedaan!!!!! Het was geweldig om te doen!

 

De afgelopen jaren heb ik me telkens bedacht, dat ik de website graag officëel zou afsluiten met het RijksHBS-lied uit 1941.

Welnu, zondag 22 april 2007 is dat oude lied door mijn zoon Jean-Paul opgenomen op video. Zang: Will Sorée, op de piano voortreffelijk begeleid door zijn zus Riedi. Ik denk, dat velen van ons het RHBS-lied nog volop zullen kunnen meezingen.

 

Startjaargangen 1955 t/m 1960:

Tot okt./nov. 2008!

 

Het ga u goed!

 

Will Sorée

 

Oplevering

website 2007

Venlo, juni 2011

 

Beste Bezoeker,

 

Door hogere monitor-resoluties, modernere internetbrowsers, aanzienlijk snellere modems en verbeterde webdesign-programma’s, werd ik gedwongen om de website van de RijksHBS-Venlo geheel opnieuw te program-meren.

 

Ik stond voor de keuze óf binnenkort met de website van onze Rijks te stoppen, óf wederom een behoorlijke tijdsinvestering in een vernieuwde website te doen.

Uiteindelijk won het gevoel, dat de enorme investering in de ‘oude’ website niet verloren mocht gaan.

Daarbovenop kwamen de warme gevoelens over de reünie van oktober 2009 weer naar boven.

 

Dus......

 

Het precieze aantal om te bouwen pagina’s weet ik niet precies, maar het waren er minstens 2500. Iedere pagina kost minimaal 10 minuten. Een snelle rekenaar weet dan, dat die klus rond de 400 uur kostte. Daarbovenop nog eens zo’n 100 uur menu- en hyperlink-instellingen en dan kom je al gauw op 500 tot 600 uur. De maanden december 2010 t/m mei 2011 waren er goed voor.

 

Nu de website toch vernieuwd is, zou ik het bijzonder op prijs stellen, als er nog levenslopen aangeleverd zouden worden!

Er lopen nog een aantal toezeggingen!!!

 

Hartelijke groeten,

 

Will Sorée

 

 

 

 

 

 

 

 

naar rijkshbs-lied.