Via de prachtige authentieke trap naar de eerste verdieping. Ook hier weer de kortere gangen, maar... erg leuk: nissen op de plaats waar de toiletten waren. De kleine raampjes getuigen er nog van.


Tenslotte waren we te gast bij de bewoners van de docentenkamer, Joep en Erica Janssen-Hendrickx. Vol trots werden we rondgeleid door wat eens het 'heilige der heiligen' was. De nissen van de docentenkastjes waren er nog......., de uitkijk op het Nolenspark en Golziusstraat nog altijd even adembenemend!

Het hoge vertrek wordt aan de gangkant gebroken door een kleine entresol, alwaar zich nu de opgang naar de zolder = slaapgedeelte bevindt.


Via deze fotoserie wil ik iedereen die met schooltassen vol boeken hier heeft rondgesjouwd, mee laten genieten. Ook via deze serie zullen veel, zeer veel herinneringen naar boven komen!

De aanwezige plattegronden bij de foto's helpen je om je weer te oriënteren in ONZE RIJKS!


Woningstichting Venlo-Blerick, Maesteyn,  advocatenkantoor Meulenkamp, Joep en Erica Janssen.... bedankt!!


Will Sorée

In augustus 2006 werd ik door de Woningstichting Venlo-Blerick uitgenodigd om, samen met mijn vrouw Els, op donderdag 28 september 2006 rondgeleid te worden door mijn 'oude HBS'.

Eerst natuurlijk de 'speelplaats'. Heb daar zelf als HBS-er tijdens de pauzes moeten rondlopen: lees "circuléz!!" Omdat de gymzaal in 1993 gesloopt is, is er een prachtige stadstuin ontstaan, waarbij opviel, dat de 'nieuwe vleugel' veel beter tot zijn recht kwam.

Vervolgens de rondleiding in de 'nieuwe vleugel' van 1914. Aldaar is het advocatenkantoor Meulenkamp gehuisvest en eigenlijk is hier nog alles intact van onze 'Rijks'.

De gangen, de trappen, de deurposten, de plafonds....... ik waande me terug in 1958 toen ik daar als broekie voor het eerst rondliep.

Ik hoorde de geest van 'Haike' roepen: "Sorée...... Willy..... wát is een.... planéét !?"

Ik zag de 'ex-bewoners' van die vleugel, Haike, Nieske, de Pruus, Prick en Corry, glimlachend van boven naar dat ventje van nu 60 jaar kijken.

Daarna via onze achteringang ouderwets naar binnen om zo in de grote hal te komen. De prachtige voordeuren... ze zijn er nog, de trapjes omhoog naar conciërge en spreekkkamer... Ze

zijn er nog.  De lange gangen zijn, door de nu aanwezige appartementen,  helaas nog maar

deels zichtbaar.


Het monument ‘de Rijks’, anno 2006
Next (right). gebouw.

Inleiding: Will Sorée