Bij het verlaten van het gebouw...... Down (child).

-00-

Bij het verlaten van het gebouw.


Door de mammoetwet van 1968 kwam er per 1 augustus 1969 een fusie tot stand tussen de Rijks Scholen Gemeenschap (opvolger van de RijksHBS) en de Gemeentelijke Openbare Mavo (opvolger van de Gemeentelijke Openbare Ulo).

De gebouwensituatie was totaal onhoudbaar geworden. Het gebouw aan het Nolensplein was in een desolate en verouderde toestand. In de loop van ‘67 en ‘68 werd een renovatie van het hele gebouw uitgevoerd.

De capaciteit was echter absoluut onvoldoende. Eind jaren ‘60 kwamen er dan eindelijk toch nog noodlokalen op de speelplaats van het gebouw aan het Nolensplein en werden er eveneens op de binnenplaats van de Mavo-afdeling aan de Julianastraat negen noodlokalen geplaatst. In 1972 werden zes noodlokalen betrokken aan de locatie aan de Veestraat.

De R.S.G. bleef worstelen met de problemen voortvloeiende uit de dislocaties. Theorielessen werden gegeven in gebouwen en noodgebouwen aan het Nolensplein en de Julianastraat en in de noodgebouwen aan de Veestraat. Ook de kelders vann het gebouw Julianastraat waren in gebruik als leslokaal. Handvaardigheid werd gegeven in de kelders van het Cultureel Centrum aan de Begijnengang. Gymnastiek werd gegeven in de gymzalen aan het Nolensplein, in de Valuasstraat, Rijnbeekstraat, Mgr. Zwijssenstraat en de sporthal aan de Craneveldstraat. Bij gebrek aan zalen dook men zelfs in het Sportfondsenbad. De sportvelden lagen helemaal op de Herungerberg.

M.i.v. schooljaar ‘77-‘78 werd eindelijk het nieuwe gebouw aan de Waterhoenstraat betrokken door 1016 leerlingen, 55 docenten, 5 stafleden en 10 beambten. Docent Cees Joosten maakte vlak voor het vertrek een groot aantal foto’s. Die foto’s werden beschikbaar gesteld voor deze website en van commentaar voorzien door Sef Lamberts, leraar Duits 1964-2006.

gebouw.

SUBMENU