Gedenkboeken
verder.

1905

Gedenkboek

25 jaar RijksHBS

overzicht.

blad 01

In 1905 bestond de HBS als Rijksschool 25 jaar.

Tevens was 1905 het jaar dat de toenmalige directeur,
Joseph Steijns, 25 jaar directeur was aan de 'Rijks-Venlo'.

T.g.v. dát jubileum kreeg Steijns een album aangeboden met de foto's + handtekeningen van álle docenten, die in die afgelopen 25 jaar les hadden gegeven aan zíjn schoo
l.