Gedenkboek 1930 Down (child).

1930

Gedenkboek

50 jaar RijksHBS

blad 01


Foto: Waar reeds 42 jaar Venloosch jeugd wordt onderricht


Welkomstwoord


De Geschiedenis van het M.O. Onderwijs te Venlo


Foto: Directeur S. van der Meer in zijn werkkamer


Enkele herinneringen van vóór Vijftig jaar


Foto: personeel cursusjaar 1929 - 1930


Bijna 50-jaren H.B.S.-er


Foto: leraren en leerlingen september 1888


Foto: Souper op 28 aug. 1905 t.g.v. het 25-jarig bestaan


Een praatje met de huidige H.B.S.-generatie


Foto: Scheikunde-les


Foto: Teekenles


Er was eens......


Foto: Gymnastiekles


H.B.S.-Lied


Comités


Programma der Feestelijkheden


Aan Oud-leerlingen en leerlingen van de Rijks H.B.S.Inhoudsopgave

Dit Gedenkboek uit 1930 is ingezonden door Marlies † en Kees Vrijling en is afkomstig uit de

privé-verzameling van leraar/directeur Joep Vrijling.


Heel veel dank!!

Deze inhoudsopgave hoort NIET

bij het officiële Gedenkboek,

maar is toegevoegd om snel naar

een bepaalde pagina te kunnen gaan.

Klik daartoe op de gewenste regel.

jubileumboeken.