Gedenkboek 1990
verder.

1990

Gedenkboek

110 jaar RijksHBS

blad 01

Deze inhoudsopgave hoort NIET

bij het officiële Gedenkboekje,

maar is toegevoegd om snel naar

een bepaalde pagina te kunnen gaan.

Klik daartoe op de gewenste regel.

Omslag foto /  reünie 1980

Bijdrage J.A. van Graafeiland / burgemeester van Venlo

Welkom + Uitnodiging

Bijdrage drs. J.H.B. Meerburg-Bosma / rector

Bijdrage Sjeng Derks /  Voorzitter Stichting Oud Leerlingen

Programma

Interview met Jan Cooymans / oud rector

Interview met Sef Hendrix / oud leraar Engels / oud conrector

Door leraren opgetekend in de loop der jaren....

Drs. H.S.M. Korsten: Van gemeente naar rijk

Idem:                     Van rijk naar gemeente

Indrukken n.a.v. een rapport uit 1940

Dit Gedenkboek

uit 1990

is ingezonden door

Sjeng Derks

oud voorzitter

oud-leerlingen-comité

 

Met dank!!

overzicht.