Dr. J. J. Vrijling
verder.

Joep Vrijling

met leerlingen

blad 01

Directeur Joep Vrijling zat, zoals we allemaal weten, veel in zijn 'torenkamertje'.

Een keer in de zoveel tijd, stond hij bovenaan zijn trapje te kijken hoe de leerlingen binenkwamen en naar de diverse lokalen liepen.

Alle foto's bekijkend valt het echter wel op, dat Joep Vrijling zich altijd liet zien als er iets met sport te doen was.

Verder was hij enorm trots erop dat 'zijn' HBS het klaar had gespeeld dat een blind meisje het HBS-diploma kon behalen. ALLE krantenartikelen en foto's omtrent dit onderwerp had hij in de loop der tijd verzameld en bijgehouden.

Archief  Joep Vrijling

menu vrijling.