Uit de krant
verder.
overzicht.

1949

Leo Cornelisse

25-jarig

ambtsjubileum

archief Jan Cornelisse, zoon van Leo Cornelisse

Maandagmorgen hadden leraren, personeel en leerlingen van de R.H.B.S., een feestelijke bijeenkomst ter herdenking van 't feit, dat de heer Cornelisse 25 jaar als leraar aan de school werkzaam was.

In de sober versierde gymnastiekzaal werd de jubilaris, in gezelschap van zijn echtgenote en kinderen en voor de hele schoolbevolking, toegesproken door de directeur, die de loopbaan van de heer Cornelisse schetste gedurende de 25 jaar, dat hij de H.B.S.-leerlingen onderwees. Steeds gaf - aldus de spreker - de jubilaris meer, dan zijn plicht en taak was. Ook en vooral in moeilijke tijden was de heer Cornelisse steeds een voorbeeld van meer dan stipte en trouwe plichtsbetrachting. Hij wenste de jubilaris en de zijnen geluk met het bereiken van deze mijlpaal en hoopte dat de H.B.S. nog vele jaren van het werk van de heer Cornelisse mocht genieten.

 

 

 

Als blijk van medeleven en waardering bood de directeur, namens leraren en beambten 'n fraaie schemerlamp aan.

De heer Pröpper sprak nog namens de leraren en wenste evenzeer de jubilaris geluk, waarbij hij nog enige herinneringen aan de oude vriendschap met zijn teken-collega ophaalde.

Namens de leerlingen sprak Kees Winters, die bij de gelukwensen een klok aanbood.

In een uit-het-hart gesproken dankwoord richtte de jubilaris zich ten slotte tot directeur, docenten, beambten en leerlingen. Hij hoopte de R.H.B.S., waarmee hij die 25 jaren zo vergroeid is, nog menig jaar te mogen dienen.

Aan het eind tracteerde de directeur de jeugd op een vrije dag, waarna deze bijeenkomst, die opgeluisterd werd door het schoolkoor, werd besloten met een "hoera" voor de jubilaris.

Uit:

Dagblad voor Noord-Limburg

21 september 1949