Uit de krant
verder.

1965

 

Afscheid bij RijksHBS

 

Uit:

Dagblad voor Noord-Limburg

16 december 1965

archief Jan Cornelisse, zoon van Leo Cornelisse

Venlo

Afscheid bij RijksHBS

De heer L. E. Cornelisse, leraar tekenen aan de RHBS te Venlo, gaat, nadat hij kortgeleden zijn veertigjarig dienstjubileum gevierd heeft, op 1 januari met pensioen. Het afscheid van het lerarenkorps en de leerlingen heeft plaats op donderdag 23 december om twee uur in de Venlonazaal. Voor wie niet tot de schoolgemeenschap behoort, houdt hij die dag receptie van vier tot vijf uur in de directiekamer van de RHBS.

Nadat de heer Cornelisse in 1921 acte MO had behaald, zette hij zijn studie voort aan de Rijks-Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Intussen stond hij voor de klas in de vakteken- en avond-ambachtschool. In 1924 werd hij aangesteld aan de RHBS te Venlo. Enige jaren is hij tevens leraar geweest te Breda en te Helmond.

In de jaren dat de heer Cornelisse in Venlo heeft geleefd en gewerkt, heeft hij zich ook buiten zijn werkterrein op velerlei wijzen verdienstelijk gemaakt. Hij was secretaris van de bond voor Grote Gezinnen, blokhoofd en plaatsvervangend wijkhoofd van de BB; evacuatieleider voor Venlo-zuid; twaalf jaar is hij voorzitter van de afdeling Venlo van de Philatelica en voorzitter van het plaatselijk comité tot verkoop van kinderpostzegels. Al deze aktiviteiten waren er wellicht de oorzaak van dat hij als tekenaar en schilder niet zo op de voorgrond is getreden. Toch heeft hij, vooral tijdens de vakanties, vele tekeningen, pastels en schilderstukken gemaakt, speciaal landschapsschoon in de omgeving Venlo.

Wellicht is nu de tijd gekomen om daar eens een tentoonstelling van in te richten.

overzicht.