Uit de krant
verder.

1968

 

Afscheid van 5 docenten

 

Uit:

Dagblad voor Noord-Limburg

28 juni 1968

Ingezonden door Cor vd Vorst

De vijf scheidenden tijdens het afscheidsfeest in de Venlonazaal.

Van links naar rechts: Drs. J. Doensen, dr. A. Wanders, juffrouw E. van Dam, H. Pröpper, mr. Th. Schoeren.

 

VENLO 28 juni - Tijdens een feestelijk samenzijn in de Venlose zaal Venlona heeft de schoolgemeenschap van de Rijks HBS in Venlo afscheid genomen van vijf docenten. Vijf van de dertig - aldus de directeur dezer school - een percentage, die aanduidt dat er iets bijzonders aan de hand is. De school is namelijk stevig op weg van een "klein" tot "middelgroot" te worden.

Dit geeft problemen wat de ruimte betreft, maar 't houdt ook 'n vernieuwing en verjonging van het lerarenkorps in. Dat brengt met zich mee: een afscheid van, door de docenten, zeer gewaardeerde collega's; voor de leerlingen, van docenten die een belangrijke en goede plaats in hun leven zijn gaan innemen.

GEWAARDEERD VIJFTAL

Directeur drs. Cooymans heeft vervolgens de vijf scheidende de revue laten passeren, om hen te danken voor hetgeen zij voor de school gedaan hebben. Daarbij kregen ze cadeaus aangeboden van collega's en leerlingen.

Drs. J. Doensen is slechts twee jaar aan de Rijks HBS te Venlo verbonden als leraar Duits. Hij gaat nu naar de Rijks HBS te Helmond, zijn woon-plaats waar hem een volledige leraarsfunktie wordt geboden, en waar hij gaat studeren om binnen afzienbare tijd te kunnen promoverenen.

Juffrouw E. van Dam, lerares Nederlands, heeft vijf jaar in Venlo voor de klas gestaan. Zij gaat zich nu vestigen in Badhoevendorp om haar studie te kunnen voortzetten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij heeft zich in Venlo ook verdienstelijk gemaakt door een onderzoek in te stellen bij de kandidaten voor het toelatingsexamen, naar hun kennis van het Nederlands.

Mr. Th. Schoeren heeft in Venlo elf jaar staatsinrichting gedoceerd. Zijn advocatuur heeft zulks een omvang aangenomen, dat zijn praktijk niet langer met 't leraarschap te combineren is. Hij gaat zich nu vestigen in Helden. Hem werden "veel misdaden" toegewenst.

Dr. A. Wanders, dertig jaar docent natuurkunde, gaat per 1 september met pensioen. Van hem werd gezegd, dat hij vanwege zijn grote wetenschappelijke belangstelling deed denken aan de eerbiedwaardige hoogleraar. Hij voelde zich echter thuis tussen jongeren om daaraan zijn grote en veelzijdige kennis te kunnen over-dragen. Geprezen werd hij om zijn grote belangstelling in de ontwikkeling van de huidige maatschappij, op godsdienstig en politiek gebied; de onderwijs-hervorming. Vooral de sterrenkunde.

De heer H. Pröpper, 43 jaar aardrijkskunde en geschiedenis, werd o.m. geprezen om zijn grote belezenheid; zijn geheugen voor feiten en situaties; zijn nauwgezetheid; zijn sociale bewogenheid, zowel voor zijn leerlingen als voor anderen buiten de schoolgemeenschap.

VEEL WERK

Naens het oudercomité dankte de heer Rijpkema voor de wij ze waarop de scheidende leraren zich hebben ingezet voor de jeugd. Namens de leerlingen had de heer Cor v.d. Vorst een persoonlijk dankwoord voor het vijftal.

De heer Pröpper zei moe te zijn van "al dat staan" voor de klas. "Het ideaal van leraarsbaan, is immers op vakantie te gaan", 'zei hij in zijn dankwoord, waaruit overigens weemoed sprak over 't neerleggen van de funktie, waarbij hij zowel van leraren als van leerlingen veel hartelijkheid en meeleven heeft ondervonden.

Ook de heer Wanders toonde in zijn dankwoord - dat hij mede namens de andere scheidenden sprak - aan de Venlose HBS goede herinneringen te bewaren.

overzicht.