Uit de krant
verder.

1962

 

Blind meisje

slaagt voor

HBS-examen

 

Uit:

De Telegraaf

18 juni 1962

archief  joep vrijling

Blind meisje slaagt voor hbs-examen

 

VENLO 18 juni

Aan de Rijks-HBS alhier is zaterdag het einddiploma H.B.S.-A uitgereikt aan Marietje Caps, een blind meisje, dat de cursus met succes heeft doorlopen dank zij eigen doorzettingsvermogen, maar ook dank zij de bijzondere medewerking van leraren en klasgenoten, die haar op vele manieren hebben bijgestaan om haar handicap te overwinnen. Bij de uitreiking werd een telegram met gelukwensen van dr. H. Janssen, de staatssecretaris van 0., K., en W., voorgelezen. De burgemeester van Venlo, dr. L. de Gou, woonde de uitreiking bij. De directeur van de rijks-hbs, dr. J. Vrijling, benadrukte dat aan de blinde leerlingen dezeIfde normen en eisen zijn gesteld als aan de overige leerlingen en dat zij bij het eindexamen ook precies dezelfde behandeling heeft ondergaan. Mej. Caps is van plan in Nijmegen sociologie te studeren.

 

Noot van Will:

er stond inderdaad in de diverse kranten: Marietje CAPS

 

—-----------------------------------------------------------------------------------

Dagblad v.d. Zaanstreek

18 juni 1962

 

Blind meisje slaagde voor HBS-A

Aan de Rijks-H.B.S. te Venlo is zaterdag het einddiploma H.B.S.-A uitgereikt aan Marietje Caps, een blind meisje, dat de cursus met succes heeft doorlopen dank zij eigen doorzettingsvermogen, maar ook dank zij de bijzondere medewerking van leraren en klasgenoten, die haar op vele manieren hebben bijgestaan om haar handicap te overwinnen. Bij de uitreiking werd een telegram met gelukwensen van dr. H. Janssen, de staatssecretaris van O.K. en W. voorgelezen. De burgemeester van Venlo, dr. L de Gou, woonde de uitreiking bij. De directeur van de Rijks-H.B.S., dr. J. Vrijling, benadrukte dat aan de blinde leerlinge dezelfde normen en eisen zijn gesteld als aan de overige leerlingen en dat zij bij het eindexamen ook precies dezelfde behandeling heeft ondergaan.

Mej. Caps is van plan in Nijmegen sociologie te studeren.

 

-----------------------------------------------------------------------

Eerste in ons land

Blind meisje slaag voor HBS-A

Tijdens de uitreiking van diploma HBS-A bestond in het gebouw van de Rijks-hbs te Venlo zaterdagmiddag bijzondere belangstelling. Er had namelijk in de Nederlandse onderwijsgeschiedenis een bijzonder examen plaatsgevonden: aan de eerste vrouwelijke blinde in ons land werd een eindexamendiploma HBS-a uitgereikt.

Dit gold voor de 20-jarige Marietje Camps uit Venlo, die vanaf haar zesde levensjaar tengevolge van ziekte blind is.

In het blindeninstituut te Grave had zij al eerder het Mulo-diploma weten te behalen. Zij had bij haar studie veel steun ondervonden van de leraren en medeleerlingen. Een vriendin begeleidde haar blinde klasgenote elke dag naar en van school en hielp haar thuis vaak met het uitwerken van de opgaven.

Mej. Camps wil nu sociologie gaan studeren. In de Rijks-HBS te Venlo tikte het blinde meisjes al haar lessen en opgaven op een braille-schrijfmachine en werkte die later thuis uit.

Tijdens het examen (de opgaven waren in brailleschrift gesteld) zat zij in een lokaal apart onder toezicht van de directeur. Zij maakte het schriftelijk deel via de braille-schrijfmachine op een gewone schrijfmachine.

 

----------------------------------------------------------------------

Blind meisje slaagt voor HBS-examen

VENLO Aan de Rijks-HBS te Venlo is zaterdag het einddiploma HBS-A uitgereikt aan Marietje Caps, een blind meisje, dat de cursus met succes heeft doorlopen dank zij eigen doorzettingsvermogen, maar ook dank zij de bijzondere medewerking van leraren en klasgenoten, die haar op vele manieren hebben bijgestaan om haar handicap te overwinnen Bij de uitreiking werd een telegram met gelukwensen van dr. H. Janssen, de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen, voorgelezen. De burgemeester van Venlo, dr. L. de Gouw was bij de uitreiking aanwezig.

De directeur van de rijks-HBS, dr. Vrijling, benadrukte dat aan de blinde Ieerlinge dezelfde normen en eisen zijn gesteld als aan de overige leerlingen en dat zij bij het examen ook precies dezelfde behandeling heeft ondergaan.

Mej. Caps is van plan in Nijmegen sociologie te studeren

foto uit het archief van Dr. J. Vrijling

overzicht.