Uit de krant
verder.

1962

 

Blind Venloos meisje behaalt HBS-diploma

 

Uit:

De N-Limburger

18 juni 1962

archief  joep vrijling

Blind Venloos meisje behaalt HBS-diploma

 

VENLO - Het Venlose meisje Marietje Camps (20) wonende Veldenseweg 299 in Venlo, is de eerste vrouwelijke blinde in ons land, die het H.B.S.-A diploma heeft behaald. Na weken van spanning mocht zij zaterdagmiddag uit handen van burgemeester De Gou het begeerde getuigschrift in ontvangst nemen. Verheugend was dat ook het meisje dat Marietje Camps bij haar studie veel heeft geholpen tegelijkertijd slaagde: de 17-jarige klasgenote Riet Huibers. Marietje Camps slaagde met een gemiddelde van bijna acht punten.

Haar cijferlijst vermeldde geen enkele onvoldoende. Zij is nu van plan sociologie te gaan studeren aan de universiteit in Nijmegen.

Behalve burgemeester De Gou waren bij deze bijzondere diploma-uitreiking o.a. aanwezig, deputaties van het blindeninstituut in Grave en van de stichting Weerbaar en Paraat Limburg. De ouders van Marietje wachtten in 'n ander lokaal van het Rijks-H.B.S.-gebouw op de uitslag.

Vijftien candidaten hadden deelgenomen aan het examen, waarvan er twee werden afgewezen.

Het schriftelijk examen had het meisje afgezonderd in een lokaaltje afgelegd. Dat was gebeurd om de andere candidaten niet te storen met het tikken op de typemachine. Haar waren andere opgaven voorgelegd dan de normale. Men wilde hiermee het risico uitschakelen dat bij het overzetten in Brailleschrift er iets van de opgave zou uitlekken. Overigens had Marietje het zeker niet gemakkelijker dan de andere candidaten. Het mondelinge` gedeelte kon uiteraard normaal verlopen.

 

OOK AL MULO-DIPLOMA

Marietje Camps is in haar prille jeugd blind geworden. Met zeer goede cijfers (7, 8  9 en 10) behaalde zij in 1958 op het blindeninstituut te Grave het mulo-diploma. Het meisje wilde haar studie voortzetten. Haar ouders namen contact op met de directeur van de H.B.S., dr. J. Vrijling die Marietje als leerlinge wilde accepteren, mits zij met goed gevolg een toelatingsexamen zou hebben afgelegd. Het meisje slaagde hierin glansrijk en zo deed zij op 1 september 1959 haar intrede in de 3e klas. Haar medeleerlingen, jongens en meisjes, hielpen Marietje zoveel als ze konden, en één meisje onderscheidde zich hierbij bijzonder.

Dat was de 17-jarige Riet Huibers, die de blinde klasgenote steeds naar school begeleidde en weer naar huis bracht en er ook voor zorgde dat Marietje bij bijzondere gebeurtenissen op de school, zoals concerten en bijeenkomsten van de debatingclub aanwezig kon zijn.

 

RIET HUIBERS

Riet Huibers en haar klasgenoten deden dit zonder uiterlijk medelijden te tonen, de hulp was spontaan en zo ontstond er een gemeenschap met en om dit blinde meisje. Hiervoor mocht Riet Huibers bijna anderhalf jaar geleden van de Stichting Weerbaar en Paraat Limburg een prijs uit het Visser-Neerlandiafonds ontvangen.

Het noteren van dictaten deed Marietje in de klas altijd op een Braille-schrijfmachine. Het huiswerk maakte zij op een schrijfmachine met normaal schrift. Met bepaalde vakken waarbij moet worden getekend zoals wiskunde en natuurkunde had Marietje het niet gemakkelijk, maar dank zij de hulp van de betrokken leraren slaagde zij er toch in niet achter te geraken

overzicht.