Uit de krant
verder.

1962

 

Blind meisje

door HBS-A

 

Uit:

De Telegraaf

18 juni 1962

archief  joep vrijling

Blind meisje door HBS-A

 

In de Rijks H.B.S. in Venlo.heeft burgemeester mr. dr. L. de Gou zaterdagmiddag aan de 21-jarige Marietje Camps uit Venlo als eerste vrouwelijke blinde in Nederland het einddiploma HBS-A uitgereikt.

 

Directeur en leraren, een deputatie van het blindeninstituut uit Grave en een vertegenwoordiger van de  Stichting Weerbaar en Paraat Limburg waren hiervoor met de geslaagde Ieerlingen in de lerarenkamer bijeen gekomen.

Directeur dr. J. J. Vrijling noemde het een bijzondere dag voor de school, nu dit blinde meisje het einddiploma kon worden overhandigd. Hij bracht aan Marietje telegrafische gelukwensen over van de staatssecretaris van 0. K. en W., die dit resultaat de vrucht noemde van doorzettingsvermogen en wilskracht.

Burgemeester mr De Gou getuigde van de gemeenschapszin in  de klas van Marietje. Juist in deze tijd is deze van belang, omdat zij een hoekpijler is van de gemeenschap, aldus de burgemeester.

 

Geschenk

Namens de Stichting Weerbaar en Paraat Limburg bood, majoor H. Schouten Marietje, die veel van muziek houdt, een platenbon aan. Namens het blindeninstituut te Grave sprak mej. Suerink, maatschappelijk werkster, die meende dat door dit resultaat voor de visueel en ander gehandicapten de weg is geopend voor verdere mogelijkheden.

 

Gewone leerlinge

Marietje Camps, die als 6-jarig kind  haar gezichtsvermogen verloor, behaalde in het blindeninstituut te Grave het Ulo-diploma, waarna zij op de Venlose HBS ging. Zij werd hier als een normale leerling behandeld. Bij de lessen, die zij ook normaal volgde, maakte zij gebruik van enkele hulpmiddelen, waaronder een braille-schrijfmachine en een telraampje voor berekeningen. Nu Marietje het HBS diploma in haar zak heeft, zal zij sociologie gaan studeren.

overzicht.