Uit de krant
verder.

2005

 

Den Hulster

125 jaar oud

 

Uit:

Dagblad de Limburger

oktober 2005

Ingezonden door Will Sorée

Den Hulster: 125 jaar oud, maar nog springlevend!

Max stroopt zijn mouwen op. Zakt door z'n knieën en heft een denkbeeldige halter op... Het is geen peulenschil. In zijn gezicht tekenen zich diepe voren af.. Halverwege de krachttoer 'bevriest' hij plots...
Leerlingen van de theaterklas van College Den Hulster in Venlo zijn in theater De Garage bezig aan de warming-up voor hun wekelijkse, twee uur durende les. Vol overgave beelden ze tableaus vivants uit van typetjes die door hun docent worden aangeboden: een krachtpatsen een perziketer..
De theaterklas van Den Hulster is landelijk een bijzonderheid. Zoals wel meer wat de school doet bijzonder is. Den Hulster is erdoor op de kaart gezet of liever: opnieuw op de kaart gezet. In de jaren tachtig ging het slecht met College Den Hulster. De school kampte met een imagoprobleem. Ze dreigde een vergaarbak te worden. Veel leerlingen, met wie men elders geen raad mee wist, werden naar de 'Rijks' gestuurd. Die was als openbare school verplicht zelfs de zwartste schapen onderdak te bieden. Het bezorgde de Rijks (toen mavo/havo/vwo) bij veel ouders - terecht of onterecht - een niet al te beste naam: het aantal leerlingen daalde in ras tempo. De Katholieke Schoolraad voorspelde in 1986 zelfs dat het er spoedig minder dan zevenhonderd zouden zijn. Als die voorspelling bewaarheid zou worden, zou het voorbestaan van de school in het geding komen. Kortom, zo realiseerden de schoolbestuurders zich, de hoogste tijd om alles uit de kast te halen.
Wiel Sporken, directeur van Den Hulster, over de onorthodoxe maatregelen die de school toen genomen heeft:
"We hebben van ons probleem een kans gemaakt. En hebben fors ingezet op de begeleiding van leerlingen die dat nodig hebben."
Tegelijkertijd werd de kwaliteit van havo en vwo fors opgekrikt. Latijn werd als extra vak opgenomen in het lesaanbod, tekenen werd eindexamenvak en - de grootste innovatie - in 1994 werd het tweetaligvwo Engels (tvwo) ingevoerd; een aparte tak van het vwo waarop leerlingen meer dan 50 procent van hun lessen in het Engels aangeboden krijgen en tot bijna-native speaker worden opgeleid. Den Hulster was de zesde school van Nederland die ervoor koos.
En, wat misschien niet minder belangrijk was: de school probeerde dat alles op een aantrekkelijke, moderne manier aan de man te brengen. Sporken: "Waar we vroeger tijdens open dagen niet meer werd gedaan dan de deuren openzetten, werd er nu een hele happening van gemaakt. Ook zijn we een brochure gaan uitgeven. Hoe primitief die er naar hedendaagse maatstaven ook mag hebben uitgezien, we scoorden er wel mee."
De inspanningen sorteerden effect. Het leerlingental van Den Hulster bewoog zich spoedig weer in opwaartse richting. En de school ging door op de weg van vernieuwing. Ze voerde sportklassen in, ging speciale faciliteiten bieden aan topsporters (LOOT-school) en riep een theaterklas in het leven.
Het lelijke eendje is inmiddels een mooie zwaan geworden. College Den Hulster staat bekend als de meest vernieuwende school van Venlo en verre omgeving. En als de sterkste groeier. Het aantal leerlingen bedraagt nu ruim tweeduizend. Het aantal havisten en vwo'ers is met dertienhonderd verhoudingsgewijs hoger dan op de twee andere Venlose scholen voor voortgezet onderwijs. Voor Wiel Sporken en consorten is het allemaal geen reden om nu met de armen over elkaar te gaan zitten. "De 21ste eeuw", oreert de schoolleider, "is de eeuw van de innovatie. We zullen moeten blijven vernieuwen. In vakken en in lesmethoden. Onderwijs is niet meer frontaal met de leraar voor de klas en leerlingen die louter consumeren. We gaan naar projectgestuurd leren, wat de Universiteit Maastricht ooit geïntroduceerd heeft. Leerlingen die zelf dingen uitzoeken in groepjes. Met de leraar als coach."
Aan een nieuwe pronkappel wordt - vanuit Sporkens kantoor goed zichtbaar - momenteel al hard gewerkt: het Technodôme, waar Den Hulster en middelbaar beroepsonderwijs: (ROC Gilde Opleidingen) vanaf het schooljaar 2006-2007 gezamenlijk technisch onderwijs gaan verzorgen in een omgeving die de praktijk zo dicht mogelijk benadert, een unicum in Nederland, is zelfs in onderwijsbladen te lezen. En dan nog een laatste nieuwtje.
De schoolleiding heeft vorige week besloten, dat Den Hulster als het Technodôme er straks staat, ook in de bovenbouw (tweede fase) van havo en vwo zal starten met het vak techniek.
College Den Hulster is al 125 jaar oud, maar nog steeds springlevend.
overzicht.