Uit de krant
verder.

1962

 

Marietje Camps kreeg HBS-diploma

 

Uit:

Dagblad voor Noord-Limburg

18 juni 1962

archief  joep vrijling

Eerste in Nederland

 

VENLO  16 juni (Limburgiapers)

Voor de Rijks-H.B.S. in Venlo was het zaterdag een bijzondere dag, niet zozeer omdat de einddiploma's H.B.S.-A . werden uitgereikt, maar vooral omdat de 20-jarige Marietje Camps uit Venlo tot de geslaagden behoorde. Marietje Camps is namelijk het eerste, blinde meisje in het land, dat het heeft klaargespeeld, het einddiploma op een H.B.S. te behalen. Zij is nu van plan, in Nijmegen sociologie te gaan studeren. Toen ze indertijd in het blindeninstituut in Grave het V.L.O.-diploma had verworven, is ze

overgestapt naar de Rijks-H.B.S, in Venlo, waar ze normaal de lessen heeft kunnen volgen dank zij de medewerking van leraren, en klasgenoten en enige bijzondere hulpmiddelen. Zij beschikte namelijk over een eigen braille-schrijmachine, terwijl zij verder gebruik moest maken van een speciaal telraampje.

Geen wonder dat de diploma-uitreiking dan ook dit jaar een bijzonder cachet kreeg.

 

Burgemeester de Gou was ditmaal naar de school gekomen om in  tegenwoordigheid van directeur en leraren, alsmede de gecomitteerden en een afvaardiging van het blindeninstituut te Grave, het einddiploma aan mej. Camps en vervolgens aan de overige geslaagden uit te reiken.

 

Van de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen was een gelukwens binnengekomen bij het behalen van dit resultaat als vrucht van doorzettingsvermogen en wilskracht. Burgemeester de Gou (foto 1) sloot zich bij die gelukwens aan en zei dat het doorzettingsvermogen en de wilskracht van deze geslaagde leerlinge, maar ook de gemeenschapszin in deze klas aan velen ten voorbeeld kunnen worden gesteld. De directeur dr. Vrijling dankte speciaal ook mejuffrouw Riet Huibers een der geslaagden, omdat zij vooral haar gehandicapte klasgenote bijzonder heeft bijgestaan.

 

Namens de stichting "Weerbaar en Paraat" kwam ook majoor Schouten (foto 2) Marietje Camps gelukwensen, omdat zij de taak die zij zo moedig op zich nam, heeft weten te volbrengen. Met haar mooie resultaat stelde hij haar ten voorbeeld aan de Nederlandse jeugd. Als blijk van waardering bood majoor Schouten haar een platenbon aan.

Mej. Suerink, maatschappelijk werkster bij het blindeninstituut te Grave toonde zich bijzonder gelukkig en trots en bracht dank aan directeur en docenten, wie geen probleem te groot was en die alles hebben gedaan om dit resultaat mogelijk te maken hetgeen nog in geen andere school is gepresteerd. De zorg voor de gehandicapten is in ontwikkeling, maar door dit resultaat is voor de visueel- en ook de andere gehandicapten de weg geopend naar verschillende mogelijkheden.

 

 

De overige geslaagden die bij deze gelegenheid het einddiploma H.B.S.-A ontvingen waren: de dames E.C.M. Bonsel, M.S.C. Huibers, C.H.M. Krouwel, M.B.W Mater, E.W.M. Neesen, H. M, E Op den Orth, W. E. M. Staring en M. H.J. Veldhuis, allen uit Venlo en de heren L.GC. Bockholts, J.A.H. Raaijmakers en J.W.F. Veldhuis uit Venlo en A.W.F. Verheijen uit Horst.

De directeur dr. Vrijling dankte speciaal ook mejuffrouw Riet Huibers een der geslaagden, omdat zij vooral haar gehandicapte klasgenote bijzonder heeft bijgestaan.

 

Burgemeester de Gou feliciteert Marietje

Majoor Schouten van de Stichting Paraat

overzicht.