Uit de krant
verder.

1961

Prijs uit Visser-Neerlandia-Fonds

 

Uit:

Dagblad voor Noord-Limburg

2 februari 1961

archief  joep vrijling

Eerste blinde meisje dat tot H.B.S. werd toegelaten

Vandaag, donderdag, zal het bestuur van de Stichting Weerbaar en Paraat Limburg in aanwezigheid van burgemeester De Gou op het stadhuis in Venlo een prijs uit het Visser-Neerlandiafonds uitreiken aan een klas van de Venlose Rijks-HBS, die een bijzondere hulpvaardigheid aan de dag heeft gelegd jegens een blinde klasgenote. Dit meisje is de negentienjarige Marietje Camps, wonende Veldenseweg 299 in Venlo, die na het behalen van het ULO-diploma op het Blindeninstituut in Grave in september 1959 leerlinge werd van de derde klasse B van de Rijks-HBS. Marietje Camps was het eerste blinde meisje in ons land, dat tot een HBS werd toegelaten. Dank zij het feit dat haar medeleerlingen zich van de eerste schooldag af kweten van een niet opgedragen taak, Marietje accepteerden als een der hunnen en behulpzaamheid toonden, waar dit passend was, is de studie van dit blinde meisje in het voorbije leerjaar een groot succes geworden, zo zelfs, dat haar bij haar overgang naar de vierde klasse A de traditionele jaarprijs van de school werd toegekend.

Marietje Camps is in haar prille jeugd blind geworden. Met zeer goede cijfers (zeven, achten, negens en een tien) behaalde zij in 1958 op het Blinden-instituut in Grave het U.L.O.-diploma. Het meisje wilde haar studie voortzetten en graag naar de H.B.S. gaan. Haar ouders namen contact op met de directeur van de Rijks H.B.S., dr. J. Vrijling, die Marietje als leerlinge wilde accepteren, mits ze met goed gevolg een toelatingsexamen zou hebben afgelegd. Het meisje slaagde hierin glansrijk en zo deed zij op 1 september 1959 haar intrede in de derde klas B. Haar mede-leerlingen, jongens en meisjes, hielpen Marietje zoveel zij konden en één meisje onderscheidde zich hierbij bijzonder. Dat was de zestienjarige Riet Huibers, die de blinde klasgenote steeds naar school begeleidde en weer naar huis bracht en er ook voor zorgde, dat Marietje bij bijzondere gebeurtenissen op de school, zoals concerten en bijeenkomsten van de debating-club aanwezig kon zijn. Riet Huibers en haar klasgenoten deden dit zonder uiterlijk medelijden te tonen, hun hulp was spontaan en zo ontstond er een gemeenschap met en om dit blinde meisje.

Het noteren van dictaten deed Marietje in de klas altijd op een braille-schrijfmachine. Het huiswerk maakte zij op een schrijfmachine met normaal schriift. Met bepaalde vakken, waarbij moet worden getekend, zoals wiskunde en natuurkunde, had Marietje het niet gemakkelijk, maar dank zij de hulp van de betrokken leraren slaagde zij er toch in niet achter te geraken in die vakken. Bij haar overgang naar de vierde klas had zij geen onvoldoende en haar jongste Kerstrapport vermeldde enkel een vijf.

Van de derde klasse B van het leerjaar 1959-1960 zijn nog achttien leerlingen, overgebleven. Nadat zij vanmorgen op het stadhuis de prijs uit het Visser-Neerlandiafonds in ontvangst hebben genomen, reist de klas, vergezeld van directeur dr. J. Vrijling, per autobus naar Maastricht waar burgemeester baron Michiels van Kessenich de hulpvaardige leerlingen op het stadhuis zal ontvangen.

BIJZONDERE PRESTATIES

De Stichting Visser-Neerlandiaprijs zetelt in Den Haag en kent prijzen toe voor bijzondere prestaties op zeer uiteenlopende gebieden, zoals cultuur, letteren en gemeenschapszin. De stichting heeft, wat onze provincie aangaat, haar bevoegdheden gedelegeerd aan de Stichting Weerbaar en Paraat Limburg, gevestigd in Maastricht. Omstreeks juni van verleden jaar heeft de laatste stichting aan alle V.H.M.O.-scholen in Limburg een verzoek gericht om eventueel een opgave te doen van leerlingen, die op grond van hun betoonde gemeenschapszin en karakter in aanmerking zouden kunnen komen voor een prijs. De directeur en de docenten hebben toen zonder aarzelen de derde klasse B voorgedragen als candidaat.

overzicht.