Een gebouw dat blijftDe website www.rijkshbs-venlo.nl probeert een zo uitvoerig mogelijk beeld te geven van de vroegere Rijks HBS te Venlo.


Als we spreken over ‘de Rijks’, dan bedoelen we te zeggen:

het onderwijsinstituut, de leraren, alle leerlingen én het gebouw.


In 1994 werd ons gebouw ‘omgebouwd’ tot woningen / appartementen.

Woningstichting Venlo-Blerick gaf ter gelegenheid daarvan een prima boek uit: “Een gebouw dat blijft”, met de ondertitel:

“Van school tot woning   -   De Oude Rijks Venlo”


Een paar jaar geleden heb ik, met toestemming van Woningstichting Venlo-Blerick, al een samenvatting gemaakt van dit prachtige boek.


Nu, in 2013, heb ik bij Woningstichting Woonwenz. de opvolger van Woningstichting Venlo-Blerick, toestemming gevraagd om het gehele boek te mogen plaatsen.


Bij monde van bestuurssecretaris dhr. Hans v. Rooij, heb ik die toestemming voluit gekregen.


Woonwenz, bedankt!!!!!!


Aangezien het boek groter is dan het formaat A4, heb ik alle

103 bladzijden 2 maal moeten scannen voor de teksten en nog enkele malen voor de afbeeldingen.

De teksten zijn met een OCR-programma omgezet naar bewerkbare tekst. Een en ander houdt in, dat er bij dat OCR-proces natuurlijk de nodige foutjes kwamen in de tekst. Zo

werden oa. alle letters ‘c’ gezien als een ‘e’. Eindeloos corrigeren was dus noodzakelijk.

Het is dus zeer waarschijnlijk, dat er in de tekst op de website nog de nodige foutjes zijn blijven staan. Excuses daarvoor!


Omdat een website bepaalde eisen stelt aan de layout, is er slechts één kolom tekst per pagina te lezen, i.p.v. de twee kolommen tekst per pagina in het boek.


Ik wens alle oud-rijkshbs-ers, maar ook iedereen die geïnteresseerd is in ons prachtige gebouw, veel leesplezier toe!


Will Sorée

webmaster www.rijkshbs-venlo.nl

will@soree.nl
Inleiding


door webmaster Will Sorée

Next (right). inhoudsopgave. gebouw.

Inleiding