Een gebouw dat blijftHet is met genoegen dat ik gevolg geef aan het verzoek van de

directie van Woningstichting Venlo-Blerick een voorwoord te

schrijven in het boek over “De oude Rijks in Venlo”. Dit boek-

werk wordt uitgegeven vanwege het heuglijke feit, dat de

verbouwing van de voormalige Rijks-HBS, in de volksmond

“De Rijks” genoemd, tot appartementen en kantoren gereed is

gekomen.

Inderdaad een heuglijk feit voor menig Venlonaar en zeer

in het bijzonder voor de “vroegere bewoners” van dit gebouw.

In het onderhavige gebouw werd namelijk van 1889 tot 1977

aan vele generaties meisjes en jongens uit Venlo en omgeving

middelbaar onderwijs gegeven.

Vanaf 1966 tot 1977 mocht ondergetekende als directeur,

respectievelijk na 1968 als rector, leiding geven aan dit

onderwijsinstituut in het gebouw op het toenmalige adres

Mgr. Nolensplein 62.

Ik was dus de laatste schoolleider-bewoner en als zodanig

heeft men mij verzocht deze inleidende woorden te schrijven

nu het gebouw een totaal nieuwe bestemming heeft gekregen.

Met name zal het gaan over hoe wij als “bewoners” het gebouw

ervaren hebben en daartoe zullen ongetwijfeld anekdotes

behoren. Niet alles zal eigen ervaring zijn, ook overleveringen

uit vroegere tijden zullen een rol spelen.

Sedert wij in 1977 het gebouw noodgedwongen moesten

verlaten, hebben wij met belangstelling het wel en wee van dit

monumentale gebouw gevolgd. Verheugd waren wij door de

tijdelijke bestemming tot Rijkskantoorgebouw. Bezorgd waren

wij toen het na enige jaren weer leeg kwam te staan. Ronduit

verbijsterd waren wij toen er stemmen opgingen het gebouw

om te bouwen tot parkeergarage.

Dankzij een verheugend initiatief van Woningstichting

Venlo-Blerick werd het gebouw gered. Genoemde Woning-

stichting kocht het gebouw van de Rijksgebouwendienst met

de intentie het om te bouwen tot een riant appartementen-

gebouw. De “oude bewoners” zijn daarbij vooral dankbaar

gestemd omdat aan de architect opdracht werd gegeven, voor

zover mogelijk, de bouwkundige zaken, die nog herinneren

aan de vroegere bewoning, te behouden.


Voorwoord


door drs. J.R.P.W. Cooijmans

Next (right). inhoudsopgave. gebouw.

Voorwoord