De Rijks in Venlo in Vogelvlucht
                                                        InleidIng Will Sorée
De Rijks in Venlo in Vogelvlucht
                                                                                                              InleidIng Will Sorée

<De diverse directeuren>

Aan de hand van passages uit het boek "De Rijks in Venlo" heb

ik een aantal passages geplaatst die, rond die directeuren, een tijdsbeeld geven van de Rijks en de invloed van die directeuren op het 'Rijks-gebeuren' laten zien.


<1940-1965-geschiedenis>

Omdat mijn HBS-tijd 1958-1963 een product is van de na-oorlogse tijd, is het interessant om even terug te gaan naar de tijd van 1940 en later.

Ik ben gestart met 1940, omdat de oorlogsjaren een zeer interessant beeld opleveren van onze 'Rijks', welk beeld nog tot midden jaren 60 zal doorwerken!


<1942-Het 'Rijks-incident>

Op mijn verzoek heeft dhr. Sef Lamberts, leraar Duits op de Rijks van 1964-2005, een incident, zoals dat kort vermeld staat in "De Rijks in Venlo", uitvoerig beschreven.

Het handelt over een door 4 leerlingen van de Rijks beraamde aanslag op een NSB-leraar.


<Boek: 100 jaar Rijks>

Nagenoeg alle hier boven genoemde informatie is gehaald uit het boek:

'De Rijks in Venlo'

Van Hogere Stadsschool tot Rijksscholengemeenschap

Uitgegeven t.g.v. het honderdjarig bestaan als Rijksschool in 1980
1942

Next (right).

- - - - >

geschiedenis.

SUBMENU