J.A de Vries, ‘63 t/m dec. ‘65
                 Uit: De Rijks in Venlo | Van Hogere Stadsschool tot Rijksscholengemeenschap

Een docentencorps, dat geen eenheid meer vormde, een belabberde schooladministratie, een slecht onderhouden en compleet uitgewoond schoolgebouw en verouderde leer- en hulpmiddelen.

De Vries werd eigenlijk benoemd als een soort interim-manager, c.q. crisismanager.

In het begin boekte hij weinig resultaat, maar hij bleef volhouden. Toen hij van gemeentewege geen woning kon krijgen, dreigde hij met onmiddellijk vertrek. Het Ministerie gaf hem opdracht om het 100-jarig bestaan van de school te vieren (Opgericht in 1865, maar pas vanaf 1880 Rijks-school). Een erg vreemde opdracht, omdat het 75-jarig bestaan pas gevierd was in 1955 !! De Vries was vindingrijk en stelde, dat er eerst het nodige geld op tafel moest komen voor opknappen van het gebouw, daar men anders niemand zou kunnen ontvangen. Het deugde van geen kanten: nodig waren op z'n minst toiletten, fietsrekken, straathekken, 'n keukentje en reparatie van vloeren en meubilair. Het "100-jaar bestaans-feest" ging niét door! Het stereotiepe antwoord: "Nieuwbouw".

Na veel dwingend eisen richting ministerie kwam er toch nog wat geld los om de tekenzaal te herstellen, een keukentje in te richten, fietsrekken te plaatsen en... om het schoolplein te betegelen!


Onder het directoraat van drs. de Vries werden de eerste schreden gezet op het pad der interne democratisering. Er kwam een leerlingenparlement, samengesteld uit 2 leerlingen (consuls) per klas. De eerste leerlingenraad had als bestuur hennie commandeur, voorzitter, m. ewals, secretaris, en de leden j. nijs, h. cremers en b.lacoste.

Ook de schoolkrant was een aspect dat paste in de interne democratisering. In het schooljaar 63-64 werd de schoolkrant "Plein 62" opgericht. De eerste redactie bestond uit marlies besters, beppy van vugt, aart hooijmeijer, wolfram richter en j. geeraedts.


Blijkbaar was De Vries het gehannes met Den Haag moe, want reeds op 20 september 1965 maakte hij het lerarencorps bekend, dat Drs. J.R.P.W. Cooymans, tweede onderdirecteur aan de Rijks-H.B.S. te Groningen, hem per 1 januari 1966 zou opvolgen.

Het tijdperk De Vries was wel héél erg kort !

1964

directeur de vries

tijdens diploma-uitreiking

23 dec. 1965

de vries tijdens zijn afscheid.

Drs. J.A. de Vries, alias de Schelvis, nam afscheid net voor Kerst december 1965. Drs. J.R.P.W. Cooymans trad aan per 01.01.1966, na een tumulteuze vergadering. Toen De Vries meedeelde, dat hij ging opstappen, wilde Dr. Adriaan Wanders weten of de nieuw te benoemen directeur 'een exact geschoolde' was. Dat hoorde immers aan een HBS met B-afdeling. Hij kreeg ten antwoord dat dit niet zo was, waarop de Beer het woord hernam en vroeg of de nieuweling dan tenminste een academisch geschoolde was, waarop het antwoord "Ja" volgde. Van Luytelaar schoot dat in het verkeerde keelgat en vroeg (als MO-B man) wat Wanders wilde insinueren, waarop deze repliceerde met 'Dat weet je verdraaid goed'.

Van Luytelaar ontstak in hevige woede, dat liet hij zich niet zeggen, de stoel viel om en de anders zo zachtaardige 'Luier' beende de lerarenkamer uit.

7 dec. 1963

de vries tijdens

40-jarig jubileum chris vd ven


Drs. J. A. de Vries

1963 t/m 1965

Vlak voor de diploma-uitreiking van 1963 werd

Drs. J.A. de Vries benoemd als directeur van........

Next (right). geschiedenis.

SUBMENU