S. van der Meer,   1911- 1932
                                 Uit: De Rijks in Venlo | Van Hogere Stadsschool tot Rijksscholengemeenschap

Van der Meer was op de Rijks docent geweest van 1904 tot 1907, maar verliet Venlo "om zijn respect voor de geestelijkheid te behouden en een trouw katholiek te blijven".

Hij accepteerde echter enkele jaren later, 1 augustus 1911, de benoeming tot directeur, ondanks of dankzij dat hij het katholiek zijn als een pré aanvoerde.  

De capabele katholiek Van der Meer zou de naam van de Rijks ongetwijfeld erg veel goed doen. Hij begon met het beperken van het aantal niet-katholieke leraren.

Ising, leraar wiskunde, met veel kwaliteiten en verdiensten voor de Rijks werd in 1911 bedankt voor het, onbezoldigde, waarnemend directeurschap en kon met een troostprijs van F 500,- vertrekken.

Van der Meer begon met het bepleiten van een vijfjarige cursus.

Op voorwaarde dat de gemeente Venlo de verbouwing zou betalen plus de inrichting van de lokalen, ging de minister akkoord en kon de vijfjarige Rijks-HBS in 1914 starten.

In 1922 klaagde Van der Meer bij de Inspecteur, dat, ondanks dat de leerlingen die van de basischolen afkwamen, vlijtig genoeg waren, veel kinderen het op de Rijks niet konden bolwerken, ondanks de hoge cijfers op die lagere scholen.

In 1924 schreef Van der Meer een klaagbrief naar de gemeente dat de temperatuur in vier lokalen niet hoger op te voeren was dan 8 graden!

In 1938 verdwenen de kachels en kwam er eindelijk centrale verwarming.

Van der Meer zorgde er voor dat de school niet in opspraak kwam. Rond 1914 lag het leerlingenaantal rond de 150.

In 1924 werd aan de Venlose Rijks-HBS voor het eerst een vierde klas gesplitst in een A-afdeling en een B-afdeling.

Van der Meer had een regime wat bepaald streng te noemen was en overtroefde daarmee zelfs het strenge regime van het Thomascollege. Op een gegeven moment verbood hij zelfs een bepaalde leerling om nog langer lid te zijn van een voetbalclub.

Met voldoende toezicht door leraren mocht er echter in 1926 een sportclub worden opgericht.

Onder de deskundige leiding van dhr. Kneepkens (de Kneep) ging het sportleven bloeien als nooit tevoren.

Toen in 1931 echter meisjes samen met jongens trainden en er ook nog een meisje in 'gymnastiekpantalon' getraind had, stelde Van der Meer, 'onraad bevroedend en nog erger beduchtend', een diepgaand onderzoek in naar de gang van zaken. Gevolg: 'meisjes zonder rokken' werden niet meer toeglaten tot de sportvelden en de sportclub voor meisjes werd voor een jaar ontbonden.

Bij bepaalde leraren was een zeven het hoogst haalbare (ws: komt dat even bekend voor!), een trieste zaak voor de studiecontinuïteit van de 'kosteloze' leerlingen.

N.a.v. een artikel in het schoolblad over dit onderwerp, werd uiteindelijk besloten om de redactie van dat schoolblad uit te breiden met twee censoren. Twee leraar-redacteuren namen ontslag omdat ze zich niet met deze regelrechte censuur konden verenigen.

De 'Sportvereeniging' en het schoolblad stonden nog in direct verband met de school en dat rechtvaardigde in de ogen van Van der Meer het strenge toezicht.

De controle op het privé-gedrag van de leerlingen was echter niet minder streng.

Buitenschoolse balspelen met bijbehorend zoenen en afleidende kleding van sommige meisjes hadden tot gevolg dat Van der Meer een reglementswijziging invoerde: "De leerlingen onderwerpen zich inzake kleeding aan de aanwijzigingen van de directeur". Zelfs de minister vond het nodig om dat aan te passen.

Op 22 juli 1932 werd Van der Meer gepensioneerd. Hij had de school met bekwame en straffe hand geleid. Wat betreft orde op school en de prestaties van de leerlingen kon zijn school model staan. Hij heerste als een regent en velen verwachtten dat ook van een H.B.S.-directeur!Dr. W.D. Verduyn

nederlands / geschiedenis

1907-1941


"zie de maan schijnt door de bomen

op Verduyn z'n kale plaat,

en je mag er niet naar kijken

anders wordt die kale kwaad"

leraren-sociëteit

midden: leo cornelisse

linksonder: haike pröpper

1926 - directeur Van der Meer wordt gedecoreerd

J.C.W. Ising

wiskunde 1886-1911

wnd dir. 1909-1911

S. v.d. Meer

1910 - 1932

Next (right). geschiedenis.

SUBMENU