Hij werd onmiddellijk door een aantal leerlingen op de proef gesteld, hetgeen resulteerde in een verwijdering van 2 leerlingen en 1 week schorsing voor een aantal anderen.


De RHBS  had een retraîte in het "Alde Weishoës". Tijdens een eucharistieviering in de kapel aldaar, haalde een leerling een flesje sterke drank uit zijn zak en werd er links en rechts van gedronken. Een zuster zag een en ander en meldde het bij dhr. Vrijling.


Vrijling was een geheel andere man dan zijn voorganger van Vroonhoven en hij stelde dan ook dat 'onze leerlingen op het punt van bijv. schoolclubs een zekere achterstand hadden, die met de hulp van het docentencorps overwonnen moest worden'.

Veel wijzigingen in het docentencorps waren er niet. Mej. Seyl nam in 1945 afscheid en in 1948 werden de heren Hendrikx en Nijs benoemd.

Vrijling droeg zijn leraren op om hem onverwijld in kennis te stellen van inlichtende mededelingen aangaande de gedragingen der leerlingen binnen en buiten de school.

Zo nam de amanuensis vd Ven op zekere dag, half jaren vijftig, een foto van Kees Vrijling die in Blerick met een meisje stond te praten, waarop Kees onmiddellijk bij directeur Vrijling op het matje moest komen.

Mannelijke leerlingen waren verplicht om in de pauzes met de wijzers van de klok mee, rond te blijven lopen in de pauzes. De meisjes mochten echter aan de voorkant langs het gebouw wandelen, ter opfleuring van het stadsbeeld.

Er waren enkele buitenschoolse aktiviteiten, zoals het zangkoor o.l.v. dhr. Dubois en het volleybalteam van dhr. Kneepkens.

De houding die het lerarencorps onder leiding van directeur Vrijling aannam tegenover de jeugd, en de lijdzaamheid waarmee de jeugd het bewind accepteerde, doet ons nu vreemd aan. Een inventaris van 'misdaden' door leerlingen begaan, is bijna gênant van onnozelheid en omvang. Maar zelfs eind 1957 nog verzocht directeur Vrijling alle docenten om toezicht uit te oefenen op agenda's en tassen.

Al deze maatregelen moeten echter gezien worden in het kader van het behouden van het vertrouwen van de ouders in de school, waardoor de Rijks nog roomser was dan de Paus. Lees: men diende nog strenger te zijn dan de collega's van het Thomascollege!

Maar ook leraren werden moderndenkend en verloren iets van hun ouderwetse statigheid en zo moest Vrijling reeds in 1950 enkele leraren vermanend toespreken niet té zomers gekleed te gaan.

In de jaren zestig ging onze school uiterst roerige tijden tegemoet.

In de jaren 1962-1963 kreeg directeur Vrijling, die in zijn eerste directeursjaren de school onder zeer beroerde omstandigheden, voortreffelijk geleid had, zoveel moeilijkheden te verwerken, dat hij zijn functie niet meer aankon. Begin 1963 verloor hij het vertrouwen van zijn leraren en aanvaardde een benoeming als leraar scheikunde in Den Bosch. De eindexamenklassen 1962-1963 kregen het diploma uit handen van zijn opvolger de Vries.


De periode Vrijling was afgesloten.

zo zag Stefan Ströbl

Vrijling 1932 !

1942

door de ogen van leerling

R. Ritsema

Nadat directeur Jos van Vroonhoven in 1946 een benoeming elders aanvaardde, werd hij opgevolgd door Dr. J.J. Vrijling. Deze was al vanaf 1936 als docent scheikunde op de school werkzaam.

J.J. Vrijling

1946-1963

Dr. J. J. Vrijling,  1946 - 1963
                    Uit: De Rijks in Venlo | Van Hogere Stadsschool tot Rijksscholengemeenschap Next (right). geschiedenis.

SUBMENU